SZERETETTEL ÜDVÖZÖLJÜK

Forditotta: Judit Knöller

 

Tisztelt jánossomorjaí polgárok, kedves magyar barátaink,

a németországi Illingen község 2007-ben a partnertelepülési kapcsolatok kialakítása szándékával Győr-Moson-Sopron megyével teremtett kapcsolatot. Enz- és Győr-Moson-Sopron megye ez évben hivatalos megállapodással pecsételte meg a partnertelepülési kapcsolataik felvételét.

A 2007-es nyári villámlátogatásunk alkalmából lehetőségünk volt az Önök kedves városát, Jánossomorját, megismerni. Időközben a kapcsolat Jánossomorjával oly pozitív irányba fejlődött, hogy egynéhány illingeni és schützingeni polgár - középvállalkozók, civilszervezetek, intézmények, és a képviselőtestület tagjai - a kapcsolatok elmélyítése érdekében októberben ellátogat Jánossomorjára.

Reméljük, hogy 2008 tavaszán a viszontlátogatás alkalmából, sok érdekelt jánossomorjait üdvözölhetünk és vendégül láthatunk Illingenben. Biztosak vagyunk, hogy e látogatás magával vonja egynéhány magán- és másféle kapcsolatok elmélyítését.

Bármilyen kérdésükre szívesen válaszolunk, kérem, forduljanak hozzánk bizalommal, bizonyára a Jánossomorjai Önkormányzat is, mint közvetítő, szívesen rendelkezésünkre áll.

Szívélyes üdvözlettel
Harald Eiberger
polgármester

 

Kapcsolattartás:

Harald Eiberger, polgármester
Községi Közigazgatási Hivatal Illingen
Tel.: 0049- 7042- 824216
Fax: 0049- 7042- 824239
E-Mail: eiberger@illingen-online.de
Honlap: www.illingen-online.de

Rainer Scheible, partnertelepülési kapcsolatok megbízottja
Községi Közigazgatási Hivatal Illingen
Tel.: 0049- 7042- 824210
Fax: 0049- 7042- 824239
E-Mail: scheible@illingen-online.de

 

 

Általános tudnivalók Illingenről

A mai község, két önálló falu, Illingen (6500 lakós) és Schützingen (700 lakós) összevonásával alakult meg 1974-ben.
Az Enz megyéhez tartozó település, a két nagyváros Karlsruhe (45 km) és Stuttgart
(35km) helyezkedik el.
Illingen erdővel borított dombok között fekszik. A közeli Stromberg-domb lankáin kitűnő borszölő terem.
Illingent közkedvelt pihenőterületté teszi az a tény, hogy a határain, 36 km hosszú ragyogóan kiépített gyalog- és többféle kerékpárút vezet át, továbbá egy nagyméretű vándorlóhálózattal és annak megfelelő járműparkolókkal rendelkezik.

A táj bűbáját a mellékelt képek bizonyítják.

 

Illingen története

I.e.1000-ből fenmaradt bizonyítékok igazolják a tanya létezését.

Az allemánokat, a frankok majd a normandok, dánok és magyarok betörése követte.
A IX. század után gyorsan váltották egymást az uralkodók. A sváb-nemzetség kihalása után, a késő középkorig Illingen a Calw-i grófsághoz tartozott, egy nemzedék, aki 200 éven át hatalmon volt. 1260-tól Illingen a Vaihingen-i grófsághoz csatolódott.
"Illingen uraságát" a helyiség nemessége alkotta, akik címerükön a kibontott zászlót hordozták, amely a mai napig is az illingeni községcímerenmegtalálható. Ludwig von Illingen (Illingen-i Lajos) volt az utolsó fellelt bizonyítható tagja eme falunemességnek, akik lovagjaik voltak a Calw-i és Vaihingen-i grófságnak.
Illingen 1479/1481-től, mint maulbronn-i kolostorfalu szerepel, a mai napig fenmaradt bizonyítékokkal: például az úgynevezett "Klostersee", kolostori-tavak.

A harmincéves háború kipusztította a környék lakosságát. Az úgynevezett "Waldenser"-iek (a nyugati Alpok, Chisone-völgy területéről) és az Ausztriából betelepült protestánsok népesítették be újra a vidéket. Ekkor megszaporodott Illingen lakossága is.

Minekután 1854-től a vasútvonal Illingenen vezetett keresztül, a település egy ideális lakóterületté vált úgy a munkások, mint az alkalmazottak számára, akik a Stuttgart-i vasútvonalmenti ipartelepüléseken munkát találtak.

A második világháború után fellendült Illingenben a kisipar, de főképp az építőipar, mint új iparág, a 60-as évek kezdetéig új lakónegyedek épültek, így nyújtottak a számtalan menekültnek hajlékot.
A község fekvése közlekedési szempontból nagyon kedvező; valamikor a római főút, ma a két országút kereszteződése járul hozzá az ipari telephely fejlődéséhez.

 

Gazdaság /Infrastruktúra

Mint gazdasági telephely, fontos és tömegvonzó szerepet tölt be Illingen a környék ellátásában.
Az ajánlat sokoldalú, a szolgáltatás a látogatók és a vevők óhajait kielégíti. Kisiparosok és középvállalkozók alkotják egy jól működő gazdasági élet gerincét. Munkahelyet biztosítanak a sokoldalú és innovatív iparágak, a négy illingeni és egy schützingeni ipari park.

Más községekkel karöltve lehetővé teszi Illingen az úgynevezett "Perfekter Standort"-on (legtökéletesebb telephelyen), nagyobb és új vállalatok létjogosultságát.

Nagyobb vállalatok a helyiségben: Kärcher cég, aki tisztítóberendezéseket gyárt, Südwestkarton és Speidel cég, akik hullámkartont készítenek csomagolásra, Winkel cég, aki anyagmozgatásra speciális készülékeket és komponenseket állít össze.

 

Közoktatás/Ifjúsági munka

Az óvodai és iskolai infrastruktúra jól kiépített. Illingenben négy községi és két felekezeti óvoda működik, amelyeket 300 gyerek látogat naponta.

Az iskolánkban négyfajta oktatási forma van: 4 osztályos elemi, 9 osztályos általános iskolai oktatás, 10 osztályos középiskolai, valamint szakközépiskolai oktatás. Az intézményben összesen 700 tanuló tanul. Schützingenben elemi iskola működik.

Gimnáziumi oktatás a szomszéd városokban létezik; így Mühlackerben és Vaihingenben.
Zeneoktatás a Vaihingeni Zeneiskolában létezik, amely anyagi támogatásához Illingen is hozzájárul. A Népiegyetem illingeni kirendeltetésében különböző előadásokat lehet látogatni, és lehetőség van továbbképzéseken résztvenni.

 

Egyesületi és kulturális élet

A kb. 40 egyesület, szervezet és szövetség létezése, a polgárok élénk és szorgalmas tevékenységéről tanúskodik, úgy a testnevelésben, mint a kultúrális és társadalmi életben.
Három modern intézmény, az illingeni "Stromberg"Kultúrcsarnok, a közelében fekvő "Stromberg" Sportcsarnok, és a Schützingeni Díszcsarnok áll a sokoldalú rendezvények kivitelezésére. Ezek a "kultúrális központok" modern technikai berendezésekkel vannak felszerelve, így alkalmasak nagygyűlések és kongresszusok megrendezésére.
Illingen fontosabb rendezvényei közé tartoznak a hagyományos júniusi falunapok és az újbor ünnepe, a sütőház ünnepe, a kisiparosok és a kisművészek kiállítása, valamint a november végen és decemberben megrendezett karácsonyi piac.

 

Önkormányzat/képviselői testület

2005 óta Harald Eiberger úr Illingen független polgármestere és a képviselői testület elnöke.
A képviselői testület 20 tagból áll, akik a négy politikai frakcióhoz tartóznak: CDU, a kereszténydemokraták, SPD, a szociáldemokraták, DIE GRÜNEN, a zöldek, UBL, a független polgárok. A polgármester hivatalos ciklusa nyolc, a képviselőké öt év.
A község kb. 90 személyt alkalmaz, a közélet különféle ágazataiban; így a közigazgatásban, az oktatásban (tantestületet kivéve), óvodákban, erdőgazdaságban, vízellátó- és szennyvíztisztító- berendezéseket fenntartó intézményekben.

 

Forditotta: Judit Knöller 

Flyer Ungarn.pdf
Adobe Acrobat Dokument 78.1 KB